Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/f/oogwenk.be/httpd.www/wp-content/themes/snapshopWP/functions.php on line 2422 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/f/oogwenk.be/httpd.www/wp-content/themes/snapshopWP/functions.php on line 2552 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/f/oogwenk.be/httpd.www/wp-content/themes/snapshopWP/functions.php on line 4154 Disclaimer / Privacy | Oogwenk Optiek Disclaimer / Privacy

PRIVACY VERKLARING OOGWENK OPTIEK

Laatst aangepast op 18/09/2018
Onder de nieuwe Privacy wetgeving van mei 2018 informeren wij, Oogwenk Optiek, welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen, waarom we deze verzamelen en welke acties we hiermee ondernemen.
Gelieve dit document aandachtig en volledig door te lezen. Het is zeer belangrijk dat u volledig begrijpt hoe wij uw gegevens verwerken en hoe wij uw privacy beschermen. Heeft u vragen omtrent het gebruik van uw gegevens, kan u ons steeds contacteren.
Onze contactgegevens:
Oogwenk Optiek
De Valken 16, 2370 Arendonk
014/67.24.35
info@oogwenk.be

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD
Het bijhouden van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor Oogwenk. Wij danken u voor de complete en correcte persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, en voor het doorgeven van eventuele aanpassingen aan uw persoonlijke gegevens.
Volgende door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons verzameld:
Persoonlijk:
Naam en voornaam, adres, rijksregisternummer, geslacht, taal, geboortedatum, beroep, mutualiteit, ondernemingsnummer

Contactgegevens:
Telefoon privé, eventuele telefoon werk, fax, GSM, E-mail, eventuele andere contactpersonen (relatie, telefoon, GSM, E-mail)

Medisch:
Resultaten van oogonderzoek, oogmetingen, oogarts, bril informatie, contactlens informatie

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
De verkregen persoonlijke gegevens gebruiken wij enkel met het oog op het doel waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een leverancier). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Privacywet.
Medisch:
Wij gebruiken uw medische gegevens om u producten te kunnen aanbieden die perfect passen bij uw noden en wensen. Deze medische gegevens worden ook aangeboden aan onze leveranciers opdat zij de producten kunnen aanleveren die wij u willen aanbieden. De aanlevering van deze medische gegevens gebeurt op een automatische, beveiligde manier.
We eisen van elke zakenpartner en externe serviceprovider met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen om te voldoen aan alle toepasselijke vereisten inzake gegevensprivacy en vertrouwelijkheid.

Persoonlijke gegevens en contactgegevens:
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens en contactgegevens om ons in staat te stellen u persoonlijk betere diensten en producten te kunnen leveren. Wij gebruiken uw gegevens om analyses te maken en op basis van deze analyses u op de hoogte te kunnen brengen van acties of vernieuwingen die rechtstreeks te maken hebben met uw aankoophistoriek.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens en contactgegevens voor andere algemene marketing doeleinden als u ons daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:
– Toegang of wijziging door onbevoegden
– Onjuist gebruik of bekendmaking
– Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.
Zoals hierboven vermeld eisen wij van elke zakenpartner en externe serviceprovider met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen om te voldoen aan alle toepasselijke vereisten inzake gegevensprivacy en vertrouwelijkheid.
Wij delen uw persoonlijke gegevens onder geen beding met andere externe partijen buiten onze leveranciers, en dit enkel indien nodig voor de levering van een product door u besteld.

WELKE RECHTEN HEEFT U
U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.


AANPASSINGEN AAN DEZE PRIVACY VERKLARING
We evalueren regelmatig onze naleving van onze privacyverklaring, in het bijzonder om deze in overeenstemming te brengen met nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zullen we uw rechten onder deze privacyverklaring niet aanpassen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

HEEFT U NOG VRAGEN
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming Elvira Van Herck via 014/67.24.35 of via info@oogwenk.be